Thursday, September 30, 2010

A quick Place to see what's been added to Google Docs

What's new in Google Docs?

Here is a list of many of the recent enhancements to Google Docs along with "learn more" links that will take you to Google help sites.

Recently launched!


 • Real-time collaborative highlighting in documents
  You can now see when a collaborator highlights text. Learn more

 • In-cell dropdown and cell validation
  Create dropdown lists in individual cells using the data validation tool in Google spreadsheets. Learn more

 • Show all formulas
  Reveal all formulas in your spreadsheets with one click. Learn more

 • Spell checker in spreadsheets
  You can now check spelling in your spreadsheets using the tools menu. Learn more

 • More page sizes
  Executive (7.25” x 10.5”), statement (5.5” x 8.5”) and more are now available in Google documents. Learn more

 • Auto-linking in documents
  Now when you type something that documents recognizes as a link, it will become a link automatically. Learn more

 • A new curve tool in drawings
  Create smooth curves based on a series of points with this new tool. Learn more

 • Convert files in the document list
  You can now convert files in the document list to a Google Docs format at any time. Learn more

 • Add words to dictionary
  You can now add words to the documents dictionary. Learn more

 • Draggable rows and columns in document tables
  Change row heights and column width in tables using sliders. Learn more

 • Document translation
  You can now translate a document into any of the 53 Google Docs supported languages. Learn more

 • Improved page navigation in forms
  Use the page navigation feature to direct respondents to relevant pages on your form. Learn more

 • Search improvements
  Four new search operators (before:YYYY-MM-DD, type:document, and more) make it easier to find files in your documents list. Learn more

 • Google Docs Viewer available in mobile browsers
  View PDFs, .ppt, .doc and .docx files that you've uploaded to your documents list on your Android, iPhone and iPad. Learn more

 • Format painter in spreadsheets
  You can now apply formatting or conditional formatting rules you've used on one set of cells to another separate set of cells using the Paint Format tool. Learn more

 • Optical character recognition (OCR)
  You can now upload and convert PDF or image files to text. Learn more

 • New sharing interface
  We've streamlined the interface, added new visibility options, made access viewable at a glance, added resettable doc URLs and enabled bulk changes in the docs list. Learn more

 • A keyboard shortcut pop-up and more in drawings
  You can now view pop-up keyboard shortcut help, center drawings on the page, view thumbnails of drawings in the docs list, and search through all the text in your drawings. Learn more

 • Faster Google spreadsheets graduates
  The new Google spreadsheets is now the default for everyone. Columns can be dragged and dropped, the formula bar is editable, auto-complete speeds up data entry, and you can link directly to sheets. Learn more

 • New Google documents graduates
  All new documents are now created with the new version of documents by default. Take advantage of the new chat, character-by-character real time co-editing, sidebar comments and more. Learn more

 • Drawings in the template gallery
  Create a drawing from the templates in the gallery or share your favorite drawing with the world. Learn more

2 comments:

 1. dongtam
  mu moi ra hom nay
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhạc sàn
  tổng đài tư vấn luật
  văn phòng luật hà nội
  tổng đài tư vấn luật
  thành lập công ty trọn gói
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm tiếng anh

  - Ngươi nhìn áo xám lão giả kia, có phải là La Vân Sơn La Dương hay không, ngày đó Yêu Huyên đánh chết thanh niên áo xanh chính là hậu nhân của người này, người này hiện tại là một sao Đấu Thánh, hơn hai trăm năm trước, thực lực của hắn so với ta kém hơn một chút, ta từng gặp mặt vài lần, còn hán tử áo vàng kia là một lão yêu quái, năm đó thực lực không kém ta bao nhiêu, hiện tại đoán chừng là hai sao Đấu Thánh, hắn tên là Hoàng Vân Phách, mà lão phụ áo lục là người của Hắc Ám Thần Điện, nếu ta đoán không lầm hắn chính là Lục Ma Thái thượng trưởng lão.

  - Còn người mà ta lo lắng nhất, chính là Bạch Phát Lão Giả sư phụ của Thanh Sơn Song Thánh, đó là Thanh Sơn Lão Tổ, thực lực của hắn ta cũng không biết, nhưng tuyệt đối trên Lục Ma.

  Hỏa Lão nhìn Nhạc Thành nói.

  Nhạc Thành nghe Hỏa Lão giới thiệu, nhưng ngay sau đó ánh mắt lơ đãng nhìn quét qua, hắn thấy Luyện dược sư công hội lần này mượn Luyện Dược Sư đại tái chiêu mộ một số cường giả. Lúc này, Luyện dược sư công hội vừa mới bị tổn thất nặng, mượn hơi một số cường giả không môn không phái, xem ra phân nửa là đối phó Hồ Điệp Cốc rồi, xem ra lần này hắn đến thật là đúng lúc.

  ReplyDelete
 2. Thank you so much for sharing this blog with us. It provides a collection of useful information. You obviously put a lot of effort into it! Best translation company london service provider.

  ReplyDelete